Ajanda

Oturum 1

- Dünyada Sağlık Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı
- Sağlık Teknolojilerinde son 10 yılda neler değişti?
- Hastane Hizmetlerinde Sağlık Teknolojileri Nerede ve Hedefleri
- Dijital Sağlığın Erken Teşhis ve Sağlık Taramalarında Kullanımı
- Dijital Sağlıkta Etik Sorunlar
- Dijitalleşen Dünyada Hasta Odaklı Yaklaşım

Oturumda Konuşmacı Ol

Oturum 2

- Sağlıkta Yerlileşme: Türkiye Sağlık Sistemleri İnovasyonu
- Sağlık Turizm Geleceği
- Türkiye’de Sağlık Teknolojileri Girişimleri
- Sağlık Bilişimi ve Türkiye’de Hastanelerin Dijital Dönüşümü
- Türkiye’de Telemedicine Uygulamaları
- İlaç Sektörü'nde Küresel Trendler ve Türkiye İlaç Sektörü'ne Bakış

Oturumda Konuşmacı Ol

Oturum 3

- Mobil Sağlık Teknolojileri
- E-Sağlık: Telemedicine Kablosuz Devrim
- Sağlıkta 5G ve Yapay Zeka ile Yeni Bir Teknolojik Çağ
- Sağlık Hizmetlerinde Robotlaşma: Tıbbi Robotik Şeylerin İnterneti (IoMRT)
- Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Zorlukları
- Sağlıkta Dijital Çağın Yeni İş Modelleri

Oturumda Konuşmacı Ol

Oturum 4

- Sağlıkta Veri DNA’sı değişiyor
- Sağlık İşletmelerinde “Büyük Veri” Analizi
- Sağlık hizmeti verilerinin çoklu bulutlarda işbirliğine dayalı ve güvenli paylaşımı
- Hastanelerde Bilgi Sistemleri ve Veri Zarflama Analizi (VZA)
- Hasta Verilerinin Kullanımı ve Önemi
- Siber Güvenlik ve Sağlık: Ne kadar güvendeyiz?

Oturumda Konuşmacı Ol